KONTAKT

Napisz do nas: centrum@centrumwolontariatu.pl

ZARZĄD
Centrum Wolontariatu

Agnieszka Lissowska-Lewkowicz
Prezes Stowarzyszenia
agnieszka.lewkowicz@centrumwolontariatu.pl

Magdalena Janeczek
członek Zarządu

Zbigniew Wejcman
członek Zarządu

ZESPÓŁ
Centrum Wolontariatu

Ewa Szuster
Kierownik administracyjny
ewa.szuster@centrumwolontariatu.pl

Anna Thieme
Koordynatorka wolontariatu pracowniczego
anna.thieme@centrumwolontariatu.pl

Szymon Knitter
Koordynator projektów europejskich
szymon.knitter@centrumwolontariatu.pl

WSPÓŁPRACOWNICY
Centrum Wolontariatu

Katarzyna Osior-Szot
ekspert, mentor, trener
katarzyna.osior-szot@centrumwolontariatu.pl

Joanna Garsztka
ekspert, mentor

Magdalena Stalpińska
mentor, ekspert w projektach senioralnych

Skip to content