Kim jesteśmy

MISJA Centrum Wolontariatu
Sprawiamy, że wolontariat staje się powszechny, innowacyjny, jednoczący różne środowiska, pożyteczny i profesjonalny.
Od 1993 r. popularyzujemy ideę działalności wolontariackiej, szkolimy organizatorów i wolontariuszy, wspieramy biznes w byciu prawdziwie odpowiedzialnym społecznie oraz inicjujemy zawiązywanie się międzybranżowych partnerstw. Naszą rolą, a zarazem marzeniem, jest skupianie w jednym miejscu wszystkich osób i organizacji, które chcą zaangażować się we wspólny cel: tworzenie rzeczywistości, w której wolontariat jest czymś naturalnym i pomaga ludziom lepiej rozumieć świat, a także budować społeczeństwo, którego członkowie czują się odpowiedzialni za siebie nawzajem.
Znamy się na teorii, której skuteczność stale sprawdzamy w praktyce. Pracujemy autorską metodą WOLONTARIAT 360°, zakładającą kompleksową opiekę nad programami wolontariatu zarówno pod względem merytorycznym, jak i prawno-organizacyjnym. Zanim zadamy sobie pytanie „Co i jak?”, szukamy odpowiedzi na „Dlaczego?”. Na wolontariat patrzymy z wielu perspektyw. Wiemy, jak kreować dobre, pełne świeżej energii projekty, które pozwalają rozwijać obszar działań społecznych.
Interesuje nas perspektywa zarówno globalna, jak i lokalna. Odważnie patrzymy w przyszłość i szukamy kamieni milowych dla rozwoju wolontariatu. Wierzymy w to, że wolontariat ma moc zmieniania rzeczywistości na lepsze. Sami także pomagamy i dajemy wsparcie tym, którzy tego potrzebują. Nasze doświadczenia i inspiracje czerpiemy z partnerskiej współpracy w ogólnopolskich oraz międzynarodowych sieciach.

HISTORIA Centrum Wolontariatu
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu rozpoczęło działalność w 1993 r. W roku kolejnym otworzyliśmy pierwsze w Polsce Biuro Pośrednictwa Wolontariatu. Stało się ono skrzynką kontaktową łączącą wolontariuszy i organizacje zainteresowane ich pomocą. Jednocześnie w ramach Akademii Wolontariatu rozpoczęliśmy prowadzenie szkoleń dla koordynatorów, wolontariuszy i placówek korzystających z ich pomocy. W 1995 r. zainicjowaliśmy utworzenie na terenie kraju Sieci Centrów Wolontariatu. Od 1997 r. realizujemy programy tematyczne, m.in.: „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej”, „Wolontariat w Szpitalu” (2000), „Wolontariat Pracowniczy” (2002), „Wolontariat w Szkole” (2012), „Wolontariat w warszawskich Domach Pomocy Społecznej” (2018). W latach 2002-2003 uczestniczyliśmy w pracach nad Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Lata 2004-2006, to czas realizacji pierwszych profesjonalnych kampanii społecznych promujących wolontariat w Polsce („Możesz być czyimiś rękami/nogami/oczami”, „Pomaganie wzmacnia”). Zespół Centrum Wolontariatu aktywnie uczestniczył w organizacji obchodów i promocji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, Euro 2012 i Światowych Dni Młodzieży 2016. W 2014 r. rozpoczęliśmy jako lider projektu, w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy, realizację projektu „Ochotnicy Warszawscy” mającego na celu opracowanie modelu angażowania warszawiaków w wolontariat miejski. W ramach tego działania, od 2017 r. realizujemy projekt „Wsparcie warszawskich organizatorów wolontariatu”. W latach 2019-2020 r. realizowaliśmy jako Partner Regionalny na Mazowsze Program Korpusu Solidarności NIW CRSO. W latach 2021 do 2023 r. realizowaliśmy projekt „Dobry wolontariat krok po kroku – budowa i rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych” w ramach Nowe FIO na lata 2021-2023. Z powodzeniem bierzemy udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej (Erasmus+), jako partner lub lider: Sovol (2017-2019), EduVol (2020-2022), Locally across borders (2022-2024), European seniors Together (2022-2024), Mentoring across boarders (2023-2024).
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu jako pierwsze w Polsce podjęło próbę zainteresowania przedsiębiorców programem włączania swoich pracowników w działalność wolontariacką. W ramach Programu FIO w 2006-2007 r. realizowaliśmy projekt Brokerów Wolontariatu Pracowniczego, którego celem było rozprzestrzenienie systemu Brokerów na cały kraj poprzez stworzenie rozbudowanej ogólnopolskiej struktury osób odpowiadających na oczekiwania i potrzeby firm korporacyjnych. Po trzyletnim okresie pilotażowych działań program „Wolontariat w biznesie” umożliwił współpracę między sektorem biznesu a organizacjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza na terenie Warszawy i Mazowsza w kooperacji z kilkoma Centrami Wolontariatu. Przeprowadziliśmy trzy edycje Ogólnopolskich Badań Wolontariatu Pracowniczego – jest to kompleksowy materiał badawczy na ten temat (III Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce, SCW, FOB, 2019).
Uczestniczyliśmy w międzynarodowych projektach: Europejskie Nagrody Wolontariatu Pracowniczego 2011, Give&Gain Day, Engage, od 2017 r. Współpracujemy z siecią CSR360 Global Partner Network, siecią HandsOn koordynowaną przez Points of Light Foundation USA.