KIM JESTEŚMY?

Od ponad 30 lat staramy się popularyzować i profesjonalizować wolontariat w Polsce. Za nami bogata historia, przed nami wyzwania i pomysły, które chcemy realizować. Dla mnie to trwająca już kilka lat przygoda odkrywania nowych trendów w wolontariacie, poznawania fantastycznych ludzi, wspierania świetnych inicjatyw.

Mam poczucie, że realizacja naszej misji pozwala wzmacniać trzeci sektor, budować partnerstwa, odpowiadać na potrzeby społeczne. To radość i zaszczyt być częścią tej historii.

Agnieszka Lissowska-Lewkowicz
Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

Od 1993 r. popularyzujemy ideę działalności wolontariackiej. Szkolimy organizatorów i wolontariuszy, wspieramy biznes w byciu prawdziwie odpowiedzialnym społecznie, inicjujemy zawiązywanie się międzybranżowych partnerstw. Naszą rolą, a zarazem marzeniem jest łączyć osoby i organizacje, pragnące tworzyć rzeczywistość, w której wolontariat jest czymś naturalnym i pomaga ludziom lepiej rozumieć świat.

Chcemy także budować społeczeństwo, którego członkowie czują się odpowiedzialni za siebie nawzajem. Znamy się na teorii, której skuteczność stale sprawdzamy w praktyce. Roztaczamy kompleksową opiekę nad programami wolontariatu (nasza autorska metoda Wolontariat 360°) zarówno pod względem merytorycznym, jak i prawno-organizacyjnym.

Zanim zadamy sobie pytanie „Co i jak?”, szukamy odpowiedzi na pytanie „Dlaczego?”. Na wolontariat patrzymy z wielu perspektyw.

Wiemy, jak kreować dobre, pełne świeżej energii projekty, które pozwalają rozwijać obszar działań społecznych.
Interesuje nas perspektywa zarówno globalna, jak i lokalna. Odważnie patrzymy w przyszłość i szukamy kamieni milowych dla rozwoju wolontariatu. Sami także pomagamy i dajemy wsparcie tym, którzy tego potrzebują. Nasze doświadczenia i inspiracje czerpiemy z partnerskiej współpracy w ogólnopolskich oraz międzynarodowych sieciach.

*„Pomaganie wzmacnia”, „Możesz być czyimiś rękami…”

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu rozpoczęło działalność w 1993 r. W kolejnym roku otworzyliśmy pierwsze w Polsce biuro pośrednictwa wolontariatu. Stało się ono skrzynką kontaktową łączącą wolontariuszy z organizacjami zainteresowanymi ich pomocą. Jednocześnie w ramach Akademii Wolontariatu rozpoczęliśmy prowadzenie szkoleń dla koordynatorów, wolontariuszy i placówek korzystających z ich pomocy.
W 1995 r. zainicjowaliśmy utworzenie na terenie kraju Sieci Centrów Wolontariatu. Od 1997 r. realizujemy programy tematyczne, m.in.: „Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej”, „Wolontariat w szpitalu” (2000), „Wolontariat pracowniczy” (2002), „Wolontariat w szkole” (2012), „Wolontariat w warszawskich domach pomocy społecznej” (2018). W latach 2002-2003 uczestniczyliśmy w pracach nad ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Lata 2004-2006 to czas realizacji pierwszych profesjonalnych kampanii społecznych promujących wolontariat w Polsce („Możesz być czyimiś rękami/nogami/oczami”, „Pomaganie wzmacnia”). Zespół Centrum Wolontariatu aktywnie uczestniczył w organizacji obchodów i promocji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, Euro 2012 i Światowych Dni Młodzieży 2016. W 2014 r. rozpoczęliśmy jako lider projektu, w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy, realizację projektu „Ochotnicy warszawscy” mającego na celu opracowanie modelu angażowania warszawiaków w wolontariat miejski. W ramach tego działania od 2017 r. realizujemy projekt „Wsparcie warszawskich organizatorów wolontariatu”. W latach 2019-2020 realizowaliśmy jako partner regionalny na Mazowsze program Korpusu Solidarności NIW CRSO. Prowadziliśmy również projekt „Dobry wolontariat krok po kroku – budowa i rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych” w ramach konkursu Nowe FIO na lata 2021-2023.

Z powodzeniem bierzemy udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej (Erasmus+) jako partner lub lider: Sovol (2017-2019), EduVol (2020-2022), Locally across borders (2022-2024), European seniors together (2022-2024), Mentoring across borders (2023-2024)
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu jako pierwsze w Polsce podjęło próbę zainteresowania przedsiębiorców programem włączania swoich pracowników w działalność wolontariacką. W ramach Programu FIO w 2006-2007 r. realizowaliśmy projekt brokerów wolontariatu pracowniczego. Jego celem było rozprzestrzenienie systemu brokerów na cały kraj dzięki stworzeniu rozbudowanej ogólnopolskiej struktury osób odpowiadających na oczekiwania i potrzeby firm korporacyjnych. Po trzyletnim okresie pilotażowych działań program „Wolontariat w biznesie” umożliwił współpracę między sektorem biznesu a organizacjami publicznymi i pozarządowymi, zwłaszcza na terenie Warszawy i Mazowsza w kooperacji z kilkoma centrami wolontariatu.

Przeprowadziliśmy trzy edycje Ogólnopolskich Badań Wolontariatu Pracowniczego – jest to kompleksowy materiał badawczy na ten temat (III Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce, SCW, FOB, 2019).
Uczestniczyliśmy w międzynarodowych projektach: Europejskie Nagrody Wolontariatu Pracowniczego 2011, Give&Gain Day, Engage. Od 2017 r. współpracujemy z siecią CSR360 Global Partner Network i siecią HandsOn koordynowaną przez Points of Light Foundation USA.

Skip to content