LOCALLY ACROSS BORDERS

Zapraszamy do międzynarodowego projektu promującego naukę i działania z młodzieżą metodą Service-learning. Dajemy młodym osobom możliwość realnego zmieniania ich otoczenia, na ich zasadach i z troską o ich rozwój, a także okazję do międzynarodowych spotkań, wyjazdów i poznania rówieśników z Włoch i Chorwacji.

Uczestnicy „Locally across borders” będą mogli zrealizować swoje projekty, wspierające lokalną społeczność. Będzie to też okazja do nauki, pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń. Opiekunowie grup wezmą udział w szkoleniu z prowadzenia działań metodą Service-learning oraz współpracy z młodzieżą za pomocą narzędzi online. Ich rola będzie polegała na wsparciu młodych osób w realizacji zadań.

Projekty realizowane przez młodzież będą trwać kilka miesięcy, do końca listopada 2023 roku. Projekt zakończy międzynarodowa konferencja online, poświęcona działaniom młodzieży metodą Service-learning.

Dodatkowo, na bazie doświadczeń projektu „Locally across borders” zostanie przygotowany poradnik dla młodych liderów i liderek.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.