LOCALLY ACROSS BORDERS

Jesteśmy liderem międzynarodowego projektu promującego naukę i działania z młodzieżą metodą Service Learning. Po projekcie EduVol to już nasz drugi projekt popularyzujący i wdrażający tę metodę.

Service Learning zakłada naukę poprzez wolontariat na rzecz społeczności lokalnej. Te trzy komponenty są równie ważne i służą rozwojowi młodzieży, ich edukacji, nabywaniu postaw społecznych, nauce pracy projektowej i zaangażowania w społeczność lokalną.

Dajemy młodym osobom możliwość realnego zmieniania ich otoczenia, na ich zasadach i z troską o ich rozwój, a także okazję do międzynarodowych spotkań, wyjazdów i poznania rówieśników z Włoch (VSP) i Chorwacji (SMART) – naszych projektowych partnerów.
Uczestnicy „Locally across borders” realizują swoje projekty, wspierające lokalną społeczność we współpracy z rówieśnikami z zagranicy. Jest to okazja do nauki, pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń. Opiekunowie grup przeszli szkolenia z prowadzenia działań metodą Service-learning oraz współpracy z młodzieżą za pomocą narzędzi online. Ich rola będzie polegać na wsparciu młodych osób w realizacji zadań.
Projekty realizowane przez młodzież trwają kilka miesięcy, do końca listopada 2023 roku. Projekt zakończy międzynarodowa konferencja online, poświęcona działaniom młodzieży metodą Service Learning, na którą będziemy zapraszać w lutym 2024 r. na naszych social mediach.

Dodatkowo, na bazie doświadczeń projektu „Locally across borders” zostanie przygotowany poradnik dla młodych liderów i liderek.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Skip to content