NASZE PROJEKTY

Jesteśmy centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie organizowania wolontariatu, prowadzenia szkoleń, poradnictwa prawnego, a także układania i wdrażania strategii rozwoju wolontariatu w środowiskach lokalnych. Realizujemy projekty w ramach programów międzynarodowych, krajowych, samorządowych.

Do udziału w projektach zapraszamy osoby decyzyjne z organizacji, koordynatorów wolontariatu (zarówno doświadczonych, jak i tych na początku drogi), innych pracowników lub członków współpracujących z wolontariuszami i samych wolontariuszy. W zależności od projektu będziecie mogli skorzystać z różnych rodzajów wsparcia: szkoleń, wizyt studyjnych, doradztwa, mentoringu, superwizji, wziąć udział w konferencjach, zapoznać się z naszymi publikacjami.

Wiemy, że udział w projekcie to nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, wzmocnienia kompetencji, ale też poznanie innych organizacji, koordynatorów, pomysłów na wolontariat. Każde spotkanie to sieciowanie i inspiracje. Udział w naszych projektach jest bezpłatny.