WOLONTARIAT PRACOWNICZY – oferta dla biznesu

Zapraszamy Firmy, które chcą zmieniać świat na lepsze do współpracy w realizacji programów wolontariatu pracowniczego. Wszechstronne zasoby biznesu mogą zmienić los wielu potrzebujących, a dzięki zaangażowaniu w wolontariat firma zyskuje autentyczność w swoich działaniach CSR. Poza tym wspólne działania wolontariackie pomagają zintegrować zespół i wzmacniają wizerunek firmy, jako miejsca, w którym dba się o wysoki poziom kultury organizacyjnej.

Wolontariat Pracowniczy to realizowany przez Centrum Wolontariatu od 2002 roku program wspierania rozwoju wolontariatu pracowniczego. W oparciu o naszą wiedzę, sprawdzone narzędzia i wieloletnią praktykę pomagamy pracodawcom tworzyć programy spójne z misją i strukturą.
W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziliśmy ponad 30 akcji wolontariatu pracowniczego, dla ponad 20 partnerów biznesowych, w których wzięło udział ponad 900 wolontariuszy. Dzięki temu wsparliśmy ponad 30 partnerów społecznych i beneficjentów.

Oferujemy w ramach programu Wolontariatu Pracowniczego:

  • opracowanie regulaminu i dokumentacji związanej z wolontariatem pracowniczym
  • opracowanie koncepcji, dokumentacji i koordynacja konkursu grantowego
  • przeprowadzenie szkoleń i warsztatów (wybór obszarów i grup)
  • wybór partnera społecznego i analiza jego aktualnych potrzeb
  • wybór zadań akcji i przydzielenie osób do nich
  • organizacje akcji i jej koordynację na miejscu
  • zapewnienie poczęstunku w czasie akcji
  • wybór/ zakup materiałów i narzędzia potrzebnych do zadań
  • ubezpieczenie osób w czasie akcji/konkursu

W 2008, 2012, 2019 przeprowadziliśmy Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego, które są jedynym dostępnym w Polsce kompleksowym materiałem badawczym na ten temat. Dostępne są TUTAJ.

Współpracujemy z firmami realizującymi działania CSR i wolontariatu pracowniczego, instytucjami publicznymi i mediami opiniotwórczymi. Należymy do międzynarodowej sieci HandsOn koordynowanej przez Points of Light Foundation USA.

Możemy działać poprzez wolontariat grupowy/indywidualny w wybranej organizacji, np. hospicjum, domu dziecka, schronisku dla zwierząt; wolontariat akcyjny/długoterminowy, w formie prac ogrodowych, remontowych lub długotrwałej opieki np. nad parkiem; wolontariat kompetencyjny: wykorzystujemy siłę zasobów, naturalny potencjał zawodowy i osobisty pracowników, który może być wsparciem dla innych osób. W grę wchodzi także oddanie inicjatywy pracownikom, którzy mogą zaproponować własny pomysł i zrealizować go otrzymując grant od pracodawcy.

Każdą ofertę opracowujemy z myślą o konkretnej firmie i jej indywidualnych potrzebach. Rozwiązania i koszty zawsze dopasowujemy do wniosków z diagnozy wstępnej tak, aby przyniosły jak największą korzyść. Wspólnie możemy wesprzeć takie miejsca, jak: domy dziecka, domy seniora, schroniska, fundacje pomagające osobom bezdomnych, bezrobotnych, przewlekle chory i z niepełnosprawnościami.

Zgłoś się!
Anna Thieme – koordynatorka Wolontariatu Pracowniczego
Zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.