WOLONTARIAT PRACOWNICZY – oferta dla biznesu

Projektujemy i organizujemy wolontariat akcyjny doskonale dostosowany do potrzeb firm i instytucji.

Proponujemy działania, które pozwolą pracownikom poczuć się sprawczymi i potrzebnymi dla innych – wolontariat ma moc wyzwolenia nowej energii w zespole. Tworzymy rozwiązania wspierające strategię CSR organizacji:

  • wywieramy pozytywny wpływ społeczny
  • wspieramy edukację
  • działamy w środowisku lokalnym
  • stwarzamy okazję do rozwoju pracowników

Możemy zorganizować jedną akcję ograniczoną w czasie (np. prace remontowe w organizacji zajmującej się osobami z niepełnosprawnością intelektualną) lub wybrać formę długoterminowej współpracy z wybranymi beneficjentami (np. opieka nad parkiem w hospicjum lub w domu dziecka).

W ramach współpracy z nami uzyskacie:

  • przygotowanie analizy potrzeb i oferty sprofilowanych partnerów społecznych
  • opracowanie całościowej koncepcji akcji: scenariusza, harmonogramu, budżetu, komunikatów
  • koordynację akcji
  • fotorelację, ewaluację i raport z akcji
  • zadbanie o podziękowania/upominki dla osób biorących udział w akcji wolontariatu

Zgłoś się!
Anna Thieme – koordynatorka Wolontariatu Pracowniczego
Zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Skip to content