WOLONTARIUSZE – oferta

To oni są sercem tego świata, to dzięki nim działamy. Zapraszamy każdego, kto chce zostać wolontariuszem, aby się z nami skontaktował. Doradzimy, gdzie znaleźć dobry wolontariat, jak się do niego przygotować, czego oczekiwać. Dzięki rozległej wiedzy, znajomości sektora, latom doświadczeń i współpracy z różnymi partnerami, wiemy jakie miejsca warto wskazać wolontariuszom, a przed czym ich przestrzec.
Nie działamy zresztą tylko teoretycznie. Sami też prowadzimy nasze autorskie programy wolontariackie, budując społeczność, dbając o relacje i rozwój wolontariuszy, niosą zmianę w społecznościach.

LOCALLY ACROSS BORDERS:

Zapraszamy do międzynarodowego projektu promującego naukę i działania z młodzieżą metodą Service-learning. Dajemy młodym osobom możliwość realnego zmieniania ich otoczenia, na ich zasadach i z troską o ich rozwój, a także okazję do międzynarodowych spotkań, wyjazdów i poznania rówieśników z Włoch i Chorwacji. Uczestnicy „Locally across borders” będą mogli zrealizować swoje projekty, wspierające lokalną społeczność. Będzie to też okazja do nauki, pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń. Opiekunowie grup wezmą udział w szkoleniu z prowadzenia działań metodą Service-learning oraz współpracy z młodzieżą za pomocą narzędzi online. Ich rola będzie polegała na wsparciu młodych osób w realizacji zadań. Projekty realizowane przez młodzież będą trwać kilka miesięcy, do końca listopada 2023 roku. Projekt zakończy międzynarodowa konferencja online, poświęcona działaniom młodzieży metodą Service-learning. Dodatkowo, na bazie doświadczeń projektu „Locally across borders” zostanie przygotowany poradnik dla młodych liderów i liderek. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

EUROPEAN SENIORS TOGETHER:

W partnerstwie z kilkoma krajami unijnymi chcemy pracować nad rozwojem idei Seniors Experts, czyli Seniorów wolontariuszy, którzy chcą swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić się z młodymi zaczynającymi drogę zawodową ludźmi poprzez mentoring. Mistrzami w naszym projekcie będą osoby doświadczone w różnych obszarach zawodowych, które na indywidualnych spotkaniach najpierw wysłuchają, potem podzielą się swoim doświadczeniem, a wreszcie wspólnie pomogą wypracować pomysły na zmianę. Zapraszamy osoby w wieku 18-30 lat. Poszukujemy Seniorów-Ekspertów, pragnących kontynuować aktywność zawodową po przejściu na emeryturę, ewentualnie krótko 2-3 lata przed przejściem na emeryturę, poprzez dzielenie się doświadczeniem zawodowym z osobami, które wchodzą dopiero na rynek pracy. Partnerem medialnym projektu jest Flexi.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

MENTORING ACROSS BORDERS:

Projekt MAB ma na celu rozwój hubów mentorskich w krajach Europy Wschodniej i Południowej, które będą organizować i szkolić ekspertów w wieku 50+ jako mentorów. Wolontariusze będą pomagać młodszym osobom w wieku 18-30 lat, w tym osobom zagrożonym marginalizacją, w rozwijaniu umiejętności zawodowych i wchodzeniu na rynki pracy w Unii Europejskiej i poza nią. Projekt będzie realizowany przez dwa lata i stworzy platformę internetową, która pomoże dopasować mentorów i mentees: seniorzy-mentorzy zaoferują swoją wiedzę i doświadczenie, a młodsze osoby będą mogły zarejestrować się w celu uzyskania poradnictwa w interesującej je dziedzinie. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.