EUROPEAN SENIORS TOGETHER

W partnerstwie z kilkoma krajami unijnymi chcemy pracować nad rozwojem idei Seniors Experts, czyli Seniorów wolontariuszy, którzy chcą swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić się z młodymi zaczynającymi drogę zawodową ludźmi poprzez mentoring.

Mistrzami w naszym projekcie będą osoby doświadczone w różnych obszarach zawodowych, które na indywidualnych spotkaniach najpierw wysłuchają, potem podzielą się swoim doświadczeniem, a wreszcie wspólnie pomogą wypracować pomysły na zmianę.

Zapraszamy osoby w wieku 18-30 lat. Poszukujemy Seniorów-Ekspertów, pragnących kontynuować aktywność zawodową po przejściu na emeryturę, ewentualnie krótko 2-3 lata przed przejściem na emeryturę, poprzez dzielenie się doświadczeniem zawodowym z osobami, które wchodzą dopiero na rynek pracy.

Partnerem medialnym projektu jest Flexi.pl.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.