WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Projektujemy i organizujemy wolontariat akcyjny doskonale dostosowany do potrzeb firm/instytucji.

Proponujemy działanie, które pozwoli pracownikom poczuć się sprawczymi i potrzebnymi dla innych – wolontariat ma moc wyzwolenia nowej energii zespołowej, tworzymy rozwiązanie wspierające strategię CSR organizacji: wywieramy pozytywny wpływ społeczny, wspieramy edukację, działamy w środowisku lokalnym, stwarzamy okazję do rozwoju pracowników.

Możemy zorganizować jedną akcję ograniczoną w czasie np. prace remontowe w organizacji zajmującej się osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub wybrać formę długoterminowej współpracy z wybranymi beneficjentami np. opieka nad parkiem w hospicjum lub w domu dziecka.

Zakres naszej oferty:
– przygotowanie analizy potrzeb i oferty sprofilowanych partnerów społecznych
– opracowanie całościowej koncepcji akcji
– opracowanie: scenariusza akcji, harmonogramu, budżetu, komunikatów
– koordynacja akcji
– fotorelacja, ewaluacja i raport z akcji
– zadbanie o podziękowania/upominki dla osób biorących udział w akcji wolontariatu