OFERTA DLA PARTNERÓW SPOŁECZNYCH

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe i instytucje pomocy społecznej, które dzięki partnerstwu z biznesem chcą mieć więcej możliwości niesienia dobra i pomocy swoim podopiecznym.

W ramach programu wolontariatu pracowniczego strona społeczna może uzyskać od biznesu pomoc (wraz z zakupem potrzebnych materiałów i narzędzi) w remoncie lokalu, rewitalizacji ogrodu, doposażeniu miejsca wsparcia podopiecznych oraz wzmocnieniu kompetencji swoich pracowników, wolontariuszy i beneficjentów. Możecie też wskazać inne potrzeby. Pomoże wam w tym formularz zgłoszeniowy.

Napiszcie do nas a spróbujemy razem zrobić coś dobrego.

W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziliśmy ponad 30 akcji, w których uczestniczyło ponad 900 wolontariuszy z firm. Pomogliśmy w ten sposób ponad 30 organizacjom pozarządowych i instytucjom pomocy społecznej.

Skip to content