OFERTA DLA PARTNERÓW SPOŁECZNYCH

Zapraszamy organizacje pozarządowe/instytucje pomocy społecznej, które poprzez partnerstwo z biznesem, chcą uzyskać więcej możliwości niesienia dobra i pomocy swoim podopiecznym. W ramach programu Wolontariatu Pracowniczego strona społeczna może uzyskać od biznesu pomoc (wraz z zakupem potrzebnych materiałów i narzędzi) w remoncie lokalu, rewitalizacji ogrodu, doposażenia miejsca wsparcia podopiecznych oraz wzmocnieniu kompetencji swoich pracowników, wolontariuszy i beneficjentów. W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziliśmy ponad 30 akcji, w których uczestniczyło ponad 900 wolontariuszy z firm, pomogliśmy w ten sposób ponad 26 organizacjom pozarządowych i instytucjom pomocy społecznej.

Lista wybranych partnerów społecznych:

 • Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie
 • Dom Dziecka nr 16 w Warszawie
 • Schronisko dla zwierząt w Korabiewicach
 • Kluby Seniora w Krakowie
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Zielona Dolina w Warszawie
 • Ośrodek Charytatywno-Opiekuńczy Caritas w Urlach
 • Fundacja im. św. Jana Jerozolimskiego
 • Dom Niewidomego Dziecka w Warszawie
 • Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warszawie
 • Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
 • Dom Pomocy Społecznej w Starym Gostkowie
 • Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie

Zgłoś się!
Anna Thieme – koordynatorka Wolontariatu Pracowniczego
Zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.