SPOSÓB WYCENY

Jak wygląda średni, procentowy podział kwoty, jaką organizacja przeznacza na akcję wolontariatu pracowniczego?

Materiały i narzędzia potrzebne do realizacji akcji u partnera społecznego, to np. grabie, ziemia, sadzonki roślin, farby, akcesoria malarskie, kombinezony ochronne, rękawice, środki dezynfekcyjne, worki na śmieci. Wszystkie narzędzia oraz materiały niewykorzystane w czasie akcji pozostają u partnera społecznego.

Koszt wolontariuszy to np. poczęstunek w czasie akcji (woda, napoje, owoce, kanapki itp.) oraz integracyjny lunch z personelem i podopiecznymi partnera społecznego na zakończenie akcji, a także koszt ubezpieczenie osób uczestniczących w akcji.

Organizacja akcji to koszt osoby/zespołu kompleksowo koordynującego akcję, w tym np. zadania:

  • badania rynku oraz wybór odpowiedniego partnera społecznego
  • wybór zadań akcji i przydzielenie do nich kompetentnych osób
  • zakup narzędzi i materiałów potrzebnych do zadań
  • organizacja akcji i jej koordynacja na miejscu
  • zakup/przygotowanie poczęstunku w czasie akcji (w tym lunch integracyjny)
  • dokumentacja akcji
  • możliwość ewaluacji akcji
Skip to content