MENTORING ACROSS BORDERS

Projekt MAB ma na celu rozwój hubów mentorskich w krajach Europy Wschodniej i Południowej, które będą organizować i szkolić ekspertów w wieku 50+ jako mentorów.

Wolontariusze będą pomagać młodszym osobom w wieku 18-30 lat, w tym osobom zagrożonym marginalizacją, w rozwijaniu umiejętności zawodowych i wchodzeniu na rynki pracy w Unii Europejskiej i poza nią.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata i stworzy platformę internetową, która pomoże dopasować mentorów i mentees: seniorzy-mentorzy zaoferują swoją wiedzę i doświadczenie, a młodsze osoby będą mogły zarejestrować się w celu uzyskania poradnictwa w interesującej je dziedzinie.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej