MENTORING ACROSS BORDERS

Projekt Mentoring across Borders, realizowany w partnerstwie z kilkunastoma europejskimi krajami. Ma na celu rozwój hubów mentorskich – czyli organizacji łączących osoby młode, potrzebujące wsparcia, z doświadczonymi, chętnymi do pomocy, seniorami. Huby będą przygotowywać i szkolić ekspertów w wieku 50+ jako mentorów.

Wolontariusze-seniorzy będą pomagać młodszym osobom w wieku 18-30 lat, w tym osobom zagrożonym marginalizacją, w rozwijaniu umiejętności zawodowych i wchodzeniu na rynki pracy w Unii Europejskiej i poza nią.

Będziemy współrealizować ten projekt do końca 2024 r. Jego efektem będzie platforma internetowa, która pomoże dopasowywać mentorów i mentees: seniorzy-mentorzy zaoferują swoją wiedzę i doświadczenie, a młodsze osoby będą mogły zarejestrować się w celu uzyskania porad w interesującej ich dziedzinie. Ponadto obie strony przygotujemy do procesu monitoringowego szkoleniami, a w pracy w parach będziemy wspierać opieką eksperta oraz możliwością superwizji.

Zarówno osoby młode potrzebujące wsparcia, jak i seniorów zapraszamy do zgłaszania się przez formularze zgłoszeniowe: dla mentee i dla mentorów.

O wszystkich działaniach informujemy na naszych social mediach. Zawsze możecie też do nas napisać.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Skip to content