OCHOTNICY WARSZAWSCY – wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie

Projekt skierowany jest do wszystkich osób, które organizują wolontariat w stolicy: przedstawicieli organizacji, koordynatorów, liderów.

Proponowane przez nas wsparcie odpowiada na potrzeby zarówno początkujących, jak i doświadczonych koordynatorów reprezentujących różne środowiska i organizacje oraz posiadające różne doświadczenia w zarządzaniu pracą wolontariuszy. To edukacja, wsparcie, know-how i promocja wysokich standardów. Naszą ofertę kierujemy także do lokalnych inicjatyw tj. miejsc aktywności lokalnej.

Proponujemy: szkolenia, wizyty studyjne, superwizje, mentoring, poradnictwo.

Rozstrzygamy konkursy Pokaż się z dobrej strony! i Koordynator Roku.

Organizujemy Festiwal Wolontariatu i Dzień Koordynatora.

Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawa.