OCHOTNICY WARSZAWSCY – wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie

Projekt kierujemy do wszystkich osób, które organizują wolontariat w stolicy: przedstawicieli organizacji, koordynatorów, liderów.

Proponowane przez nas działania odpowiadają na potrzeby zarówno początkujących, jak i doświadczonych koordynatorów, reprezentujących różne środowiska i organizacje oraz posiadających różne doświadczenia w zarządzaniu pracą wolontariuszy. Naszą ofertę kierujemy także do lokalnych inicjatyw, np. miejsc aktywności lokalnej.

Proponujemy wam edukację, wsparcie, know-how i promocję wysokich standardów, poprzez:

  • szkolenia, prowadzone przez specjalistów, wzmacniające kompetencje i zasoby koordynatorów wolontariatu
  • wizyty studyjne, w instytucjach i organizacjach warszawskich, które mogą się poszczycić wzorową współpracą z wolontariuszami
  • superwizje, przestrzeń na podzielenie się trudnościami, porozmawianie z innymi i skorzystanie ze wsparcia doświadczonego supervisora
  • mentoring, możliwość skorzystania z doświadczenia i wiedzy koordynatora z innego miejsca
  • indywidualne konsultacje eksperckie

Co roku rozstrzygamy też konkursy: Pokaż się z dobrej strony! (na najlepszą ofertę na portalu https://ochotnicy.waw.pl/ i Koordynator Roku (spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła wybiera trzy sylwetki – tu możesz złożyć swoje zgłoszenie).

Organizujemy konferencje: Festiwal Wolontariatu (zawsze w czerwcu) i Dzień Koordynatora (zawsze w grudniu), na które was serdecznie zapraszamy.

O wszystkich działaniach informujemy na naszych social mediach. Zawsze możecie też do nas napisać.

Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawa.

Skip to content