WOLONTARIAT 360°

Znamy się na teorii, której skuteczność stale sprawdzamy w praktyce. Pracujemy autorską metodą WOLONTARIAT 360°, zakładającą kompleksową opiekę nad programami wolontariatu zarówno pod względem merytorycznym, jak i prawno-organizacyjnym.

Zanim zadamy sobie pytanie „Co i jak?”, szukamy odpowiedzi na „Dlaczego?”.

Na wolontariat patrzymy z wielu perspektyw. Wiemy, jak kreować dobre, pełne świeżej energii projekty, które pozwalają rozwijać obszar działań społecznych, jednocześnie z dbałością o ich dobre zarządzanie i przestrzeganie koniecznych przepisów.