Dobry wolontariat krok po kroku – budowa i rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski. Zachęcamy zarówno osoby decyzyjne, jak i koordynatorów wolontariatu lub pracowników mogących potencjalnie objąć to stanowisko.

Zachęcamy do zapisywania się przez więcej niż jedną osobę z organizacji. Wspólnie nauczymy się jak krok po kroku wdrożyć dobry wolontariat w organizacji, zaplanować program, zabezpieczyć budżet, przeszkolić zespół, zrekrutować wolontariuszy i współpracować z nimi.

Oferujemy: szkolenia, mentoring, doradztwo, audyt.

Rozstrzygamy Konkurs na najlepszy program wolontariacki w NGO. Organizujemy Kongresy i Festiwale Wolontariatu.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy też publikację.

Projekt finansowany ze środków NIW CRSO.