Dobry wolontariat krok po kroku – budowa i rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych

Do udziału w tym projekcie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski. Zachęcamy do skorzystania z działań zarówno osoby decyzyjne (zarządy, prezesów, osoby kierujące zespołami), koordynatorów wolontariatu, czyli tych, którzy bezpośrednio odpowiadają za współpracę z wolontariuszami, jak i pracowników i członków organizacji, którzy stykają się z wolontariuszami w różnych momentach życia organizacji.

Wspólnie nauczymy się jak krok po kroku wdrożyć dobry wolontariat w organizacji, zaplanować program, zabezpieczyć budżet, przeszkolić zespół, zrekrutować wolontariuszy i współpracować z nimi.

Oferujemy:

  • szkolenia z różnych aspektów życia wolontariatu w NGO (przepisy, dokumenty, kwestie finansowe, rekrutacja wolontariuszy, zadania koordynatora, motywowanie zespołu, sytuacje trudne)
  • szkolenie wzmacniające profesjonalizm organizacji (fundraising, wystąpienia publiczne, social media)
  • mentoring – nasz autorski program łączący chcących rozwijać się koordynatorów z osobami doświadczonymi w danej dziedzinie
  • indywidualne konsultacje eksperckie
  • audyt – przyjazne eksperckie spojrzenie na całość programu wolontariackiego w danej organizacji

Dla waszej wygody wszystkie działania prowadzimy online.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy też publikacje:

“Dobry Wolontariat krok po kroku. Podręcznik dla organizatorów i koordynatorów wolontariatu”

“Dobry Wolontariat krok po kroku. Album dobrych praktyk wolontariatu. Budowa i rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych”

O wszystkich działaniach informujemy na naszych social mediach. Zawsze możecie też do nas napisać.

Projekt finansowany ze środków NIW CRSO w ramach programu NOWE FIO 2021-2023.

Skip to content