Komu pomagamy?

Centrum Wolontariatu prowadząc swoją działalność, zgodnie z misją, wspiera budowę i rozwój mądrego, profesjonalnego wolontariatu. Co to oznacza w praktyce? Nasze konferencje, szkolenia, audyty, publikacje, programy mentoringowe, wszystko co robimy wspiera instytucje i organizacje w zarządzaniu wolontariatem; daje wiedzę i wzmacnia kompetencje koordynatorów wolontariatu, inspiruje i pomaga wolontariuszom w znalezieniu swojego miejsca.

Poprzez te działania pomagamy potrzebującym, na rzecz których działają wolontariusze, koordynatorzy i organizacje. Pomagamy podnosić jakość usług, zwiększać ich zasięg, obejmować nimi więcej osób. Mamy radość z tego, ze nasze działania służą seniorom, osobom z
niepełnosprawnościami, dzieciom, osobom młodym, bezrobotnym, a także zwierzętom i ochronie przyrody.