Komu pomagamy?

Jako Centrum Wolontariatu prowadzimy swoją działalność, zgodnie z misją, wspierając budowę i rozwój mądrego, profesjonalnego wolontariatu.

Co to oznacza w praktyce? Nasze konferencje, szkolenia, audyty, publikacje, programy mentoringowe, wszystko co robimy pomaga instytucjom i organizacjom w zarządzaniu wolontariatem; daje wiedzę i wzmacnia kompetencje koordynatorów wolontariatu, inspiruje i pomaga wolontariuszom w znalezieniu swojego miejsca.

Mamy nadzieję, że te działania przekładają się na pomoc potrzebującym, na rzecz których działają wolontariusze, koordynatorzy i organizacje.

Chcemy podnosić jakość usług, zwiększać ich zasięg, obejmować nimi więcej osób. Mamy radość z tego, że to co robimy służy seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom, osobom młodym, bezrobotnym, a także zwierzętom i ochronie przyrody.
Dobrze zorganizowany, profesjonalny i odpowiadający na potrzeby wolontariat, daje organizacji więcej możliwości wspierania podopiecznych, poszerza ofertę, wzbudza zaufanie, buduje markę.

Jednym słowem pomagamy pomagać!

Skip to content