Co robimy

Działalność Centrum Wolontariatu to nie tylko promocja wolontariatu, pozyskiwanie wolontariuszy i współpraca z nimi.

Jesteśmy centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie organizowania wolontariatu, prowadzenia szkoleń, poradnictwa prawnego, a także układania i wdrażania strategii rozwoju wolontariatu w środowiskach lokalnych.

Realizujemy projekty w ramach programów międzynarodowych, krajowych, samorządowych.

Współpracujemy z partnerami biznesowymi w zakresie wprowadzania i realizowania programów wolontariatu pracowniczego.