CO ROBIMY?

Jako Centrum Wolontariatu prowadzimy różnorodną i wszechstronną działalność.

Jesteśmy centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie organizowania wolontariatu. Na naszej orbicie znajdziecie wszystko co może się przysłużyć budowaniu, rozwijaniu i ulepszaniu wolontariatu:

  • promujemy dobre wzorce i rozwiązania
  • wspieramy w rekrutacji wolontariuszy
  • pomagamy we współpracy i utrzymaniu dobrych relacji z nimi
  • szkolimy
  • służymy konsultacjami eksperckimi w kwestiach prawnych
  • układamy i wspieramy wdrażanie strategii rozwoju wolontariatu w środowiskach lokalnych

Nasze pomysły i wsparcie dla organizatorów wolontariatu realizujemy w projektach w ramach programów międzynarodowych, krajowych, samorządowych. Współpracujemy również z partnerami biznesowymi w zakresie wprowadzania i realizowania programów wolontariatu pracowniczego.

Skip to content