SZKOLENIA

INFORMACJE O NABORZE NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIA ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE NA FACEBOOKU.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej. Nasi trenerzy prowadzą szkolenia dla wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, zespołów i osób zarządzających. Na szkoleniach poznajemy różne aspekty wolontariatu. W naszej metodologii prowadzimy trzy rodzaje szkoleń podstawowych: dotyczące kwestii formalnoprawnych, organizacyjnych, relacyjnych współpracy z wolontariuszami.

Na szkoleniu formalnym poznamy m.in.:

 • podstawowe pojęcia dotyczące wolontariatu
 • przepisy prawne dotyczące wolontariatu
 • kto może być wolontariuszem
 • gdzie mogą pracować wolontariusze
 • jakie są prawa i obowiązki wolontariusza
 • jak zawrzeć porozumienie z wolontariuszem i ubezpieczyć go
 • jakie obowiązki ma organizacja wobec wolontariusza

Dziękuję za zrealizowanie tego szkolenia, tematyka bardzo interesująca bo “czas to cenny zasób” i trzeba z niego racjonalnie korzystać.

wypowiedź z anonimowych ankiet ewaluacyjnych

Na szkoleniu praktycznym omawiamy m.in.:

 • etapy wprowadzania wolontariatu
 • analizę szans i zagrożeń związanych ze współpracą z wolontariuszami
 • diagnozę potrzeb
 • role i zadania osób w organizacji związanych z wolontariatem
 • planowanie działań wolontariuszy

Najbardziej wartościowe w szkoleniu było, jak trener prowadzi spotkanie i umie parafrazować, dać każdemu przestrzeń i poczucie bezpieczeństwa, zatroszczyć się o ważne aspekty każdego uczestnika.

wypowiedź z anonimowych ankiet ewaluacyjnych

Na szkoleniu relacyjnym zajmujemy się m.in.:

 • formami rekrutacji wolontariuszy
 • określeniem profilu kandydata do roli wolontariusza
 • sposobami formułowania ogłoszeń rekrutacyjnych
 • prowadzeniem rozmowy rekrutacyjnej
 • czynnikami, które motywują i wzmacniają zaangażowanie wolontariuszy
 • sposobami wspierania i nagradzania wolontariuszy
 • zarządzaniem wolontariuszami

Ciekawym doświadczeniem w czasie szkolenia było połączenie koordynatorów z różnych dziedzin, z różnymi doświadczeniami, bardzo ciekawe było dla mnie samo narzędzie, które poznaliśmy, na pewno wykorzystam je w swojej pracy z zespołem.

wypowiedź z anonimowych ankiet ewaluacyjnych

Proponujemy też dodatkowe tematy wzmacniające profesjonalizm organizacji.

Najważniejsze w naszych szkoleniach są wasze potrzeby, dlatego za każdym razem tworzymy program tak, aby jak najlepiej im odpowiadał. Programy szkoleń dostosowujemy do potrzeb uczestników pod względem tematu, formuły, czasu trwania.

Możemy szkolić zarówno stacjonarnie, jak i online.

Skip to content