SZKOLENIA

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej. Nasi trenerzy prowadzą szkolenia dla wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, zespołów i osób zarządzających. Na szkoleniach poznajemy różne aspekty wolontariatu.

Na szkoleniu formalnym poznamy m.in.:
– podstawowe pojęcia dotyczące wolontariatu
– wolontariat w Polsce: kim są wolontariusze, co najczęściej robią, jakie mają motywacje
– trendy dotyczące wolontariatu
– przepisy prawne dotyczące wolontariatu:
– kto może być wolontariuszem
– gdzie mogą pracować wolontariusze
– prawa i obowiązki wolontariusza
– porozumienie z wolontariuszem
– ubezpieczenie wolontariusza
– obowiązki organizacji wobec wolontariusza

Na szkoleniu praktycznym:
– kroki wprowadzania wolontariatu
– analizę szans i zagrożeń związanych ze współpracą z wolontariuszami
– diagnozę potrzeb
– role i zadania osób w organizacji
– planowanie działań wolontariuszy

Na szkoleniu relacyjnym:
– formy rekrutacji wolontariuszy:
– określenie profilu poszukiwanego kandydata do roli wolontariusza
– sposoby formułowania ogłoszeń rekrutacyjnych
– prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej
– czynniki motywacyjne sprzyjających zaangażowaniu wolontariuszy
– sposoby wspierania i nagradzania wolontariuszy
– zarządzanie wolontariuszami:
– nazwanie oczekiwań i zasad współpracy
– udzielania informacji zwrotnej

Proponujemy też dodatkowe tematy wzmacniające profesjonalizm organizacji.

Szkolenia szyjemy na miarę: dostosowujemy do potrzeb uczestników pod względem tematu, formuły, czasu trwania.

Możemy szkolić stacjonarnie i online.