AUDYT

Organizacjom doświadczonym w działaniu, pracującym z wolontariuszami od dłuższego czasu, chcącym przyjrzeć się swoim programom wolontariackim proponujemy audyt. Jest to możliwość weryfikacji dokumentów, procedur, stosowanych standardów i pomysłów, jednym słowem obiektywne zewnętrzne spojrzenie na całkształt waszego programu wolontariackiego.

Audytu dokonuje doświadczony ekspert poprzez czytanie dokumentów, wywiady z koordynatorem, decydentami (np. zarząd), pracownikami, wolontariuszami i odbiorcami działań.

Audyt jest okazją do zewnętrznego spojrzenia na program wolontariatu w organizacji i przygotowania rekomendacji do dalszych działań. Pokazujemy co wzmocnić i poprawić, ale także co działa dobrze, czym możecie się chwalić i czego zmieniać już nie trzeba.
Pracować będziemy w trakcie spotkań indywidualnych, w trybie i czasie dostosowanym do potrzeb i możliwości organizacji, zarówno stacjonarnie, jak i online. Wyniki audytu są tylko do waszej wiedzy i dyspozycji.

Cały nasz zespół jest bardzo wdzięczny za podarowany czas oraz przyjęcia zaproszenia do wspólnej podróży po jednym z wielu obszarów naszej organizacji. Doświadczenie eksperta okazało się bardzo przydatne dla nas i pozwoliło uporządkować nasz wolontariat.

Barbara Domaradzka
Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

Na audyt można się do nas zgłosić mailowo lub poprzez formularza.

Skip to content