AUDYT

Organizacjom doświadczonym w działaniu, pracującym z wolontariuszami od dłuższego czasu, chcącym przyjrzeć się swoim programom wolontariackim proponujemy audyt. Jest to możliwość weryfikacji dokumentów, procedur, stosowanych standardów i pomysłów, poprzez wsparcie doświadczonego audytora i jego rozmowy z koordynatorem, decydentami (np. zarząd), pracownikami, wolontariuszami i odbiorcami działań.

Audyt jest okazją do zewnętrznego spojrzenia na program wolontariatu w organizacji i przygotowania rekomendacji do dalszych działań. Pracować będziemy w trakcie spotkań indywidualnych, w trybie i czasie dostosowanym do potrzeb i możliwości organizacji.