MENTORING

Nasz program mentoringowy to nowatorska, kompleksowa odpowiedź na potrzeby środowiska wolontariackigo dotyczące opracowania skutecznych, dopasowanych do konkretnych realiów propozycji rozwojowych dla kadr wolontariatu.

Przez program mentoringowy tworzymy przestrzeń do wymiany wiedzy między osobą doświadczoną a uczniem stojącym na rozdrożu dróg i potrzebującym drogowskazu lub po prostu rozmowy z kimś, kto tę drogę już przebył.

Uważamy, że umiejętne przekazywanie wiedzy przyspiesza procesy rozwoju czy adaptacji w nowym środowisku. W stworzonym przez nas programie mentoringowym upatrujemy również szansy na międzysektorowy transfer wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Do współpracy zapraszamy przedstawicieli różnych branż, przez co chcemy stworzyć możliwość wszechstronnego sieciowania i wzajemnego czerpania od siebie.