MENTORING

Nasz program mentoringowy to nowatorska, kompleksowa odpowiedź na potrzeby środowiska wolontariackigo dotycząca opracowania skutecznych, dopasowanych do konkretnych realiów propozycji rozwojowych dla kadr wolontariatu.

Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Przez program mentoringowy tworzymy przestrzeń do wymiany wiedzy między osobą doświadczoną a uczniem stojącym na rozdrożu dróg i potrzebującym drogowskazu lub po prostu rozmowy z kimś, kto tę drogę już przebył.

Uważamy, że umiejętne przekazywanie wiedzy przyspiesza procesy rozwoju czy adaptacji w nowym środowisku.

Decydując się na uczestnictwo w programie mentoringowym, nie wiedziałam czego się spodziewać lub czego oczekiwać. Jestem wdzięczna, że dzięki temu programowi, tej możliwości, dzięki wspaniałości mojej mentorki mogłam uczyć się, zdobywać doświadczenie, być bardziej świadoma podejmowanych przeze mnie decyzji, które wpływały nie tylko na mnie, ale również na działania wolontariuszy, rozwój Fundacji oraz mój. W asyście mentorki, mogłam eksplorować nową dla mnie rolę społeczną, odkrywając powoli “wszystkie karty”, zobaczyć z czym “to się je”, jak to wygląda w oparciu o BOGATE doświadczenie mentorki (za każdym razem jestem pod wrażeniem), a ja – dając sobie pole do popełniania błędów, wiedząc, że na następnej sesji będę miała możliwość omówienia danej sytuacji. Cały ten proces, rozpisanie celów, które chcę zrealizować podczas programu mentoringowego pozwolił mi na zachowanie spokoju, zrzucenia z siebie balastu presji czasu i robienia wszystkiego szybko i więcej. Tego też mogłam się nauczyć przy mentorce. Z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że program mentoringowy i współpraca z nią to cudowny proces, któremu jestem ogromnie wdzięczna, a wiem, że zrobiłam więcej niż tylko jeden “krok” do przodu.

Natalia Bartoszuk
Fundacja Sempre a Frente

W stworzonym przez nas programie mentoringowym upatrujemy również szansy na międzysektorowy transfer wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Warto także zauważyć, że udział w naszym programie mentoringowym przyniesie niewątpliwe korzyści wszystkim stronom w nim uczestniczącym. Jednym z fundamentalnych założeń relacji mentor – mentee jest to, że obie strony czerpią od siebie i ubogacają się wzajemnie.

Mentor, będący jednocześnie doświadczonym koordynatorem wolontariatu, dzięki uczestnictwie w naszym programie zyska wartościowe doświadczenie, dzięki któremu sprawdzi się w obliczu nowych wyzwań. Z pewnością wzrosną jego kompetencje miękkie, wzmocni się także jego marka zawodowa i osobista w środowisku wolontariackim.
Mentee natomiast, oprócz wsparcia w obszarach stanowiących dla niego wyzwanie zawodowe, zyska także wzmocnienie samooceny i pewności siebie. Nie bez znaczenia dla mentee będzie również świadomość, że jego przełożony dostrzegł w nim potencjał i zainwestował w jego rozwój.

Serdecznie dziękuję za możliwość wzięcia udziału w mentoringu. Ten proces pomógł mi odpowiedzieć na wiele praktycznych pytań, a kontakt z mentorką był świetny, dzięki temu doświadczeniu poczułem się pewniej zarówno pod względem prowadzenia organizacji jako takiej, jak i w organizowaniu wolontariatu. Wiedza i doświadczenie mentorki dało nam możliwość szerszego spojrzenia na pracę z wolontariuszami. Czuję, że ten proces wniósł mega dużo wartości dodanej. Jestem pod wrażeniem!! Wspaniałe doświadczenie!

Adam Charif
Zarząd Fundacji Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie

Do współpracy zapraszamy przedstawicieli różnych branż, przez co chcemy stworzyć możliwość wszechstronnego sieciowania i wzajemnego czerpania od siebie. Program mentoringowy realizujemy w cyklach rocznych.

O kolejnych rekrutacjach będziemy informować na naszych social mediach. Zawsze możecie też do nas napisać.

Skip to content