WOLONTARIAT ZAGRANICZNY

EKS – młodzieżowy wolontariat zagraniczny
Podejmij wyzwanie i weź udział w wolontariacie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności! Wystarczy, że masz ukończone 18 lat i nie przekraczasz 30. roku życia, pochodzisz z Polski lub legalnie tu przebywasz i chcesz zaangażować się w pracę organizacji pozarządowej w Polsce lub zagranicą.

Twój projekt wolontariatu może trwać do 12 miesięcy i dotyczyć różnych sfer oraz obszarów – sam wybierasz tematykę i długość projektu. Możesz zaangażować się w projekty ekologiczne, pomagać dzieciom w nauce, organizować kampanie społeczne, wspierać ruchy na rzecz praw człowieka, promować demokrację i zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne, aktywizować osoby starsze – możesz wszystko!

Twoje działania będą odpowiadać na aktualne problemy i potrzeby różnych grup społecznych lub otoczenia.
Nasza organizacja jest akredytowaną organizacją wspierającą. Oznacza to, że:
– pomożemy w poszukiwaniach optymalnej oferty dla ciebie
– skontaktujemy się w twoim imieniu z organizacją przyjmującą
– przejdziemy z tobą wszystkie formalności i przygotujemy do wyjazdu
– będziemy cię wspierać podczas twojego pobytu za granicą

Możesz działać w różnych obszarach:
– aktywizacja społeczności lokalnej
– promowanie zaangażowania społecznego
– promowanie zdrowego trybu życia
– ekologia
– praca z dziećmi
– praca z młodzieżą
– praca z seniorami
– praca z uchodźcami
– wspieranie i pomoc w codziennej działalności organizacji pozarządowych
– praca z mniejszościami
– promowanie innych kultur
– promowanie wartości europejskich oraz idei solidarności
– praca ze zwierzętami